Er din virksomhed klar til Facebook?

Mange virksomheder benytter Facebook, men kun få sætter sig konkrete mål og måler effekten af deres indsats. Du får her inspiration til konkrete måleparametre og værktøjer.

Det er vigtigt for enhver virksomhed, der overvejer at bevæge sig ud på det populære sociale medie at spørge sig selv: ”Hvorfor skal vi være på Facebook?”. Tilstedeværelsen bør have et klart formål, så statusopdateringerne ikke ender med at skyde i 117 forskellige retninger.

Formålet med at være på Facebook kan fx være, at:

  • Forstå målgruppen bedre (lytte til følgerne)
  • Forøge kendskabet til dit produkt (markedsføre)
  • Opbygge større loyalitet (motivere og engagere følgerne)
  • Muliggøre hjælp og support (facilitere)
  • Udvikle nyt indhold (gøre følgerne til medskabere)

Det er vigtigt ikke at inkludere en lang række formål i strategien. For at opnå de bedste resultater på Facebook er det mest hensigtsmæssigt at udvælge 1-2 formål.

Eksempelvis bruger Destination Sønderjylland deres Facebook-side til at give følgerne information om aktuelle begivenheder i og omkring Sønderjylland. Det er både med til at markedsføre destinationen og til at styrke loyaliteten blandt følgerne.

Sociale medier leder til salg

De fleste virksomheder afsætter ikke deres produkter direkte på sociale medier, og Facebook er derfor også sjældent en kilde til direkte salg. Det betyder, at der bør lægges vægt på andre parametre, når det drejer sig om at måle effekten af tilstedeværelsen på Facebook. Blandt mulighederne er:

  • Downloads eller visninger – eksempelvis antal klik på links til postede tilbud
  • Ugentlig rækkevidde – hvor mange bliver eksponeret for din opdatering pr. uge
  • Hvordan følgerne omtaler din virksomhed på siden – er de positive, negative eller neutrale?
  • Antal konverteringer af klik til salg

Til dette arbejde er det nyttigt at lave et regneark, hvor du løbende noterer status parametrene, du ønsker at måle på. På den måde kan du eksempelvis følge med i, om omtalen af din virksomhed bliver mere eller mindre positiv over tid.

Hos Destination Sjælland måler de bl.a. på den samlede ugentlige rækkevidde og på antal personer, der interagerer. Derved kan de følge med i udviklingen af, hvor mange følgere der ser de enkelte opslag, og hvilken type opslag der skaber flest likes og kommentarer.

Værktøjer til effektmåling

Du kan bruge Facebooks eget analyseredskab, Facebook Insights, til at måle effekten af din virksomheds indsats på Facebook. Men der findes mange andre værktøjer, som kan supplere dette. Her følger en introduktion til nogle af de mest interessante: