Baggrunden for at udvikle et effektmålingsværktøj

Op til ideen om håndbogen stødte vi igen og igen på den samme type spørgsmål: Har vores tilstedeværelse på sociale medier en effekt? Er vores indsats umagen værd? Kan jeg måle og evaluere det, og hvordan griber jeg det an? Findes der værktøjer til effektmåling af strategien og indholdet på medierne?

Håndbogen tager udgangspunkt i turisterhvervets virkelighed og giver en række forslag til, hvordan du kan måle din indsats på de sociale medier og arbejde strategisk med indhold. Effektmåling på sociale medier er et praktisk redskab til din dagligdag med konkrete værktøjer til at vurdere og måle effekten af indholdet og indholdsstrategien. Skræddersyede evalueringsark gør det f.eks. muligt at evaluere indsatsen på de sociale medier måned for måned. En vigtig forudsætning for succes på de sociale medier er at have en klar strategi for arbejdet.

Håndbogen indeholder også gode værktøjer og skemaer, som gør det muligt at udarbejde strategien for din tilstedeværelse på de sociale medier, og den giver forslag til, hvordan du arbejder målrettet med at måle, evaluere, korrigere og optimere arbejdet med kommunikation og indhold. Du får gode tips og ideer til at skabe et godt indhold på de sociale medier og kan hente inspiration i cases fra turisterhvervet.

Testpanelet udtaler

Håndbogen har været god til at minde os om vigtigheden af at have en god strategi på sociale medier, og den har hjulpet med konkrete metoder til at benchmarke vores indsats op mod vores konkurrenters.“ Kent Lodberg, Online Specialist, Dayz Resorts

Evalueringsarkene giver gode redskaber til at evaluere på en indsats over tid, og fungerer som en fin månedlig opsamling på den aktivitet, vi har på sociale medier. De tvinger os til løbende at tage stilling til vores retning.“ Sonja Læssøe Madsen, Online Manager, VisitAarhus

Jeg sætter pris på det overblik, som evalueringsarkene giver mig som leder. Jeg kan få en hurtig status på vores Facebook-tilstedeværelse og se resultaterne af de ressourcer, vi investerer i platformen.“ Nikolai Milman, Brand Manager, Tivoli Friheden

Bestil eller download Effektmålingshåndbogen